Waldemar Wiglusz

Emerytowany dwuzawodowiec: inżynier budownictwa/urzędnik służby cywilnej. Wytrwale zbierający punkty na odznakę GOT „Za wytrwałość”, w tym trzy razy na Pop Iwanie (tylko raz było słońce), mający nadzieję zakończyć to zbieranie w rumuńskich Karpatach. Raz napisałem do „Płaju” i uchodziłem długo za jego redaktora. Miłośnik (to lepiej brzmi niż amator) historii rodzinnej, Kresów, Ziemi Przemyskiej, Medyki Pawlikowskich i cyklista. Druga kadencja prezesowania ponad 110-letniego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu (XI 2020). W 2022 r. otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.