„Wierchy” 2021, R. 87 [wyd. 2023]

Miło nam donieść, iż ukazał się drukiem kolejny tom „Wierchów”. Z tematów karpackich szczególnie polecamy: Józefa Nyki życie dla gór i ludzi – Moniki Nyczanki i Wiesława A. Wójcika, Panowie z Łomnicy i Hrhova. O początkach osadnictwa na Zamagurzu Spiskim – Andrzeja Skorupy, Dr Franz Herbich w Tatrach – Józefa Nyki, Ludwik Henryk z Ziemblic Bogusz (1896-1987) – legenda przedwojennej Czarnohory – Leszka Rymarowicza czy Wielkie problemy dawnych geologów tatrzańskich – Zbigniewa J. Wójcika, no i oczywiście część kronikarską.