Wołosi w Karpatach – spotkanie z dr. Piotrem Kłapytą

Stowarzyszenie „Res Carpathica” oraz Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zapraszają na spotkanie z dr. Piotrem Kłapytą zatytułowane Wołosi w Karpatach – migracje wołoskie w czasie i przestrzeni w świetle najnowszych poglądów. Spotkanie odbędzie się 9 listopada (środa) 2022 r., godz. 18:00, w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 178a. Zapraszamy! Wstęp wolny!