Wołoska potęga Karpat – mity i rzeczywistość

Rocznik Ludzi Karpat „Res Carpathica” został partnerem projektu „Potęga Karpat”, którego kulminacja odbędzie się 16-18 grudnia 2022 r. w Zakopanem, Tatrach i Gorcach. W ostatnich latach wśród mieszkańców Karpat, działaczy regionalnych, także naukowców zajmujących się kulturą karpacką ożywa temat dziedzictwa Wołochów – najważniejszego etnosu w dziejach kształtowania wspólnoty kulturowej nie tylko Karpat i Bałkanów, ale także całej nowożytnej Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej. Dzięki Wołochom karpackie społeczności na nowo odkrywają rodzimą tradycję, tożsamość, poczucie ponadregionalnej karpackiej wspólnoty z odniesieniem do regionu Bałkanów. Wołoskie dziedzictwo to perspektywa rozwoju, zrozumienia źródeł kultury karpackiej i człowieka, zbliżenia narodów, różnych kultur, konstruktywnego dialogu opartego na tolerancji i rozumieniu kultury „innego” oraz w końcu poznania i czerpania inspiracji z potęgi karpackiej przestrzeni kulturowej. Karpaty to kulturowy „kręgosłup Europy”, poprzez związki z kulturą Bałkanów będący nośnikiem reliktowych tradycji i wielokulturowego bogactwa, tym cenniejszego bo sięgającego starożytności.

Serdecznie zapraszamy do udziału! Szczegółowy program poniżej: