Wołoski panel, wycieczki i warsztaty – zapraszamy!