Zespół śpiewaczy „Ruty Uwite”

Fot. Elżbieta Dziuk-Renik

Ich pasją stało się śpiewanie. A także poszukiwanie starych łemkowskich pieśni. Chcą ocalić od zapomnienia tradycję, która tworzyła malowniczy koloryt kulturowy części Karpat – przede wszystkim Beskidu Niskiego. Tworzą zespół śpiewaczy „Ruty Uwite”. Sześć pań śpiewających w „Rutach” opowiada w audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” o swojej drodze do śpiewania, o swojej drodze artystycznej. Mimo, iż nie wszystkie wywodzą się ze społeczności Łemków, górali karpackich, to w rozmowie z Krzysztofem Renikiem (członkiem Stowarzyszenia „Res Carpathica”) przyznają, iż są zafascynowane dawną kulturą Łemków. Niektóre z bohaterek audycji „Niezwykłe pasje” przyjechały w Beskidy z dużych metropolii, ale dzisiaj za swoje miejsce na ziemi uważają właśnie Łemkowszczyznę. Warto posłuchać opowieści Julii Doszny, szefowej zespołu oraz Aleksandry Bajus, Marty Bojnarskiej, Marleny Moździńskiej, Joanny Zając i Klaudii Zbiegień pasjonatek niezwykłego śpiewania [z: zw.lt].