Zmarł śp. Ignacy „Walek” Nendza (1944-2024)

Śp. Ignacy „Walek” Nendza. Fot. fb Walka Nendzy