32. tom „Prac Pienińskich” za rok 2022

Miło nam donieść, iż od Redaktora Ryszarda M. Remiszewskiego właśnie otrzymaliśmy do naszej biblioteki najnowszy tom „Prac Pienińskich”. Rocznik wydawany jest społecznym wysiłkiem autorów i redakcji pod szyldem Pienińskiego Ośrodka Historii Turystyki Górskiej KTG ZG PTTK w Szczawnicy. Zawiera artykuły, referaty, komunikaty o treści publicystycznej, popularnonaukowej i naukowej, związane tematycznie z Pieninami i Spiszem. Wśród autorów części zatytułowanej Rozprawy i artykuły znajdziemy członka Rady Naukowej rocznika „Res Carpathica” prof. Jerzego M. Roszkowskiego, który przybliżył czytelnikom postaci Hieronima i Olbrachta Łaskich herbu Korab – posiadaczy dóbr dunajeckich. Do potężnego, 495-stronicowego tomu Redaktor Remiszewski załączył skreślony własnoręcznie list dla redaktora naszego rocznika, który pozwalamy sobie w części zacytować, biorąc te słowa jednocześnie głęboko do serca: Dobrej lektury życzę, bacz jednak w jakich czasach wydany, praktycznie bez żadnego wsparcia.