Spotkania z członkiem Rady Naukowej rocznika „Res Carpathica” – prof. Paulem R. Magocsim