Kategoria: Projekty

Rewitalizacja polskich cmentarzy legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 2 – Pasieczna

Zgodnie z zapowiedziami w naszych wewnątrzorganizacyjnych Biuletynach internetowych, w dniach 10-19 lipca 2021 r. odbyły się, staraniem naszego Stowarzyszenia, jak również w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, prace

Rewitalizacja polskich cmentarzy legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 1 – Nadwórna

Zgodnie z zapowiedziami w naszych wewnątrzorganizacyjnych Biuletynach internetowych, w dniach 10-19 lipca 2021 r. odbyły się, staraniem naszego Stowarzyszenia, jak również w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, prace

Upamiętnienie postaci ks. Józefa Smaczniaka, proboszcza w Nadwórnej (1895 – 1942)

Projekt upamiętnienia postaci ks. Józefa Smaczniaka, proboszcza w Nadwórnej – zapomnianego bohaterskiego kapłana (1895 – 1942) Stowarzyszenie “Res Carpathica” postanowiło umieścić stosowną tablicę komemoratywną w tamtejszym rzymskokatolickim kościele parafialnym. Dla