Projekt okładki rocznika „Res Carpathica” 2022, nr 2