Projekt okładki rocznika „Res Carpathica” nr 2 (2022)