II Międzynarodowa Konferencja – Archeologia Gór: badania, metody, analizy

Konferencja pt. „ARCHEOLOGIA GÓR: BADANIA, METODY, ANALIZY” („ARCHAEOLOGY OF THE MOUNTAINS: RESEARCH, METHODS, ANALYSIS”) odbywa się w dniach 14-16 czerwca 2023 r. w Gmachu Głównym Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. Tematyka Konferencji skupia się wokół problematyki najstarszego osadnictwa terenów górskich na tle przemian środowiska naturalnego. Oficjalnym językiem konferencji jest język angielski.
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Dr Krzysztof Tunia, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
PhDr. Marián Soják, PhD., Instytut Archeologii Słowackiej Akademii Nauk
Patronat naukowy:
International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP),
Human Occupations in Mountain Environments Commission
Komitet Organizacyjny:
Michał Murzyn, Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego, Zakopane
Magdalena Gryguś, Muzeum Tatrzańskie, Zakopane
Katarzyna Kerneder-Gubała, Sylwia Buławka (Doktorantka), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
Magda Kowal, Anna Kraszewska, Jakub Skłucki, Michał Wojenka, Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Paweł Kocańda, Muzeum Ziemi Bieckiej, Biecz

Udało nam się w środę, 14 czerwca 2023 r., przez chwilę porozmawiać w kuluarach Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem z prof. dr. hab. Pawłem Valde-Nowakiem z Komitetu Naukowego konferencji, który równocześnie jest członkiem Rady Naukowej Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica”:

Rocznik Ludzi Karpat „Res Carpathica”: W dobrym miejscu się spotkaliśmy…
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak: Tak, spotkaliśmy się w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, gdzie ta tematyka była właściwie w sferze marzeń. Takiego określenia użyłem otwierając II Międzynarodową Konferencję „Archeologia Gór: badania, metody, analizy”. Nie chciałem powiedzieć, że spała, ale była właśnie w sferze naszych marzeń. Teraz stała się już realnością nie tylko poprzez tą konferencję, ale poprzez ostatnie odkrycia i wejście z badaniami w Tatry Słowackie i też w Tatry Polskie. Konferencja to tak przypieczętowuje w tym momencie.
R.C.: Nie mogę nie zapytać o Obłazową… Życzę pogody w piątek w czasie sesji terenowej…
P.V.-N.: Będzie wycieczka i bardzo możliwe, że będą też wykopaliska. Pięć dni temu niestety było włamanie do Obłazowej. Założone zabezpieczające kraty nawet roku nie wytrzymały. Przypadkowy turysta-wspinacz napisał do mnie mejl o godzinie 20-ej, no i ja zawiadomiłem policję. Musiałem też zeznawać i na drugi dzień straż gminna interweniowała. Zapewniono mnie, że spawacze jadą na miejsce i że nie brakuje żadnego elementu. Prawdopodobnie byli to ludzie, którzy w tej chwili mocno przeżywają wszystko co wiąże się z Jaskinią w Obłazowej – uważają ją za czakram, miejsce energetyczne – i się zaczęło.
R.C.: Dziękuję za tę krótką wypowiedź dla naszego rocznika, mimo trwającej konferencyjnej dyskusji.
P.V.-N.: Dziękuję.