Konferencja „Stanisław Vincenz – Czarnohora: miejsce i nie-miejsce” 19–20 listopada 2021

W pięćdziesiątą rocznicę śmierci Stanisława Vincenza Towarzystwo Karpackie, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Ignatianum w Krakowie i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków zapraszają na konferencję naukową poświęconą refleksji nad życiem, twórczością i oddziaływaniem społecznym i kulturowym autora cyklu Na wysokiej połoninie. Jak czytamy na stronie WWW konferencji: W założeniu temat konferencji jest inspirowany pandemią i wywołaną przez nią izolacją, która wiąże się z ograniczeniem realnej aktywności, reorientacją w przestrzeni ludzkiego życia. Nawiązujemy do brulionu Outopos jako pierwszego Vincenzowskiego zapisu doświadczenia wygnania. Wywołujemy pojęcie domu, który stanowi centrum życia, śledzimy formy obecności w kulturze, a także obrazy miejsca, którego nie ma, a więc wyobrażonego. Konfrontujemy z nimi miejsca „puste” antropologicznie – obce, zastępcze, sztuczne, pozbawione relacji z krajobrazem i ludźmi. Refleksję literaturoznawczą i antropologiczną łączymy z perspektywą krajoznawczą – doświadczeniem przestrzeni zamieszkanej, zakorzenienia w krajobrazie, imaginacyjnych powrotów. Dalsze szczegóły tutaj: http://www.vincenzczarnohora.eu/informacje