Lwowska i wschodniogalicyjska działalność Ignacego Kozielewskiego (1882-1964) – Andrzeja W. Kaczorowskiego

Miło nam poinformować, że w najnowszym numerze „Kwartalnika Kresowego” 2022, nr 2 (14), wydawanego staraniem Muzeum Niepodległości w Warszawie pod redakcją dr. Tadeusza Skoczka, ukazał się artykuł naszego Kolegi, członka Stowarzyszenia „Res Carpathica” Andrzeja W. Kaczorowskiego pt. Lwowska i wschodniogalicyjska działalność Ignacego Kozielewskiego (1882-1964). Opublikowany materiał jest zapisem referatu z konferencji poświęconej dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, która odbyła się w Iwano-Frankiwśku (d. Stanisławów) i Bystryci (d. Rafajłowa) w czerwcu 2019 r. w ramach projektu naszego Stowarzyszenia pn. „Spotkania na Pokuciu II – Warsztaty Rafajłowskie 2019”.