Zwyczajne Walne Zebranie 2022 w redakcyjnym skrócie

W sali Studium Europy Wschodniej w Warszawie odbyło się w dniu 19 listopada 2022 r. Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia „Res Carpathica”. Przewodniczącym zebrania był Andrzej Kaczorowski, sekretarzem Jerzy Barcikowski. W wyniku wyborów prezesem Zarządu ponownie został Jan Skłodowski. Po wyborach do Zarządu i Komisji Rewizyjnej – obydwa gremia ukonstytuowały się na koniec następująco: Jarosław Krasnodębski – wiceprezes, Katarzyna Tur-Marciszuk – sekretarz, Helena Krasowska – członek, Jerzy Barcikowski – skarbnik; Piotr Strzałkowski – przewodniczący, Tomasz Traczyk i Jan Szaran – członkowie. Wybranym gratulujemy! A tak przedstawiają się w skrócie plany na następną kadencję: kontynuacja dotychczasowej działalności, a więc spotkania Akademii RC’ na Czerniakowskiej, kontynuacja wydawania Rocznika, Spotkania na Pokuciu z powodu wojny rosyjsko-ukraińskiej są zawieszone; będzie próba wskrzeszenia Rajdu Narciarskiego „Huculskim szlakiem II Brygady Legionów Polskich”, będzie też zorganizowana w Polsce rewizyta i sesja z udziałem naszych Przyjaciół z Rumunii na czele z dr. L. Batinem (sesja byłaby dostępna dla wszystkich członków naszego Stowarzyszenia). Walne Zebranie uchwaliło m.in.: roczną składkę członkowską od 2023 roku w wysokości 100 zł i zaleciło Zarządowi podjęcie starań o utrzymanie tradycji corocznych spotkań karpackich w Polsce pn. „Biesiada Karpacka” (jb).