Rękodzieło i sztuka górali z Himalajów i Tybetu – w rocznicę powstania tybetańskiego

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z naszymi członkami – Elżbietą Dziuk-Renik i Krzysztofem Renikiem: Rękodzieło i sztuka górali z Himalajów i Tybetu, które odbędzie się 9 marca 2022 r. (środa) o godz. 18:00 w Warszawie w Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178a. Wydarzenie składać się będzie z trzech części: (1) Projekcja filmu „Himalajska pielgrzymka” (zdjęcia Elżbieta Dziuk, współpraca Krzysztof Renik) – etiuda filmowa opowiadająca o pielgrzymce trójki górali himalajskich do jednej z najciekawszych z punktu widzenia historii sztuki kręgu himalajsko-buddyjskiego świątyni w Ladaku w Indiach. (2) Prezentacja zdjęć Elżbiety Dziuk z Himalajów Indii i Nepalu obrazujących sztukę sakralną kręgu buddyjskiego. Gawęda o wybranych elementach sztuki górali himalajskich – Krzysztof Renik. (3) Projekcja filmu „Tybetańskie świętowanie” (zdjęcia Krzysztof Renik), czyli prezentacja kilku wybranych tradycji muzyczno-tanecznych górali z Tybetu. Wyżej ogłoszone spotkanie odbędzie się w przeddzień 63. rocznicy powstania tybetańskiego, które rozpoczęło się 10 marca 1959 r. W Lhasie, stolicy Tybetu, wybuchła wtedy antychińska i antykomunistyczna rewolta. Trwała do 23 marca 1959 r. Rocznice powstania są traktowane przez niepodległościowe środowiska tybetańskie jako Dzień Powstania Tybetańskiego.