Relacja z uroczystości w Berbești z okazji 100. rocznicy zawarcia przez Rzeczpospolitą Polską i Królestwo Rumunii konwencji wojskowej

Uczestnikami ze strony naszego Stowarzyszenia byli: urzędujący prezes Jan Skłodowski, wiceprezes Dariusz Dyląg i Aleksander Dymek w roli tłumacza. W wydarzeniu uczestniczyli również, m.in.: Ambasador RP w Rumunii, Jego Ekscelencja Maciej Lang, przewodniczący (marszałek) Rady Okręgu Maramureș, Ionel Bogdan, wójt gminy Giulești, Laurențiu Batin, prefekt Okręgu Maramureș, Vlad Duruș, zastępca dowódcy 4 Dywizji Piechoty „Gemina”, gen. bryg. Nicolae Tonu, jak również ppłk Marius Mihai, Attaché Obrony, Wojskowy i Lotniczy, płk Jerzy Jankowski, mjr Wojciech Kufliński z VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii, a także Konsul RP w Rumunii, Jarosław Szkirpan, żołnierze PKW i 612. batalionu artylerii przeciwpancernej „Maramureș”. Uroczystość prowadziła w języku rumuńskim i polskim Natalia Mosor, radca i dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie. Prezes Zarządu RC’, Jan Skłodowski, wygłosił w języku francuskim okolicznościowe przemówienie.

Przy cmentarzu polskich legionistów w Berbești przemawia Jan Skłodowski.
Fot. Biuro prasowe Okręgu Maramureș

Podczas tego wydarzenia Ambasador RP został odznaczony, z inicjatywy Wielebnego Iustyna, Biskupa Diecezji Maramureș i Satu Mare, medalem „Nicolae Steinhardt”.

Upamiętnienie polskich legionistów w Berbeşti, 23 czerwca 2021 r. Od prawej: Jan Skłodowski, Maciej Lang (J.E. Ambasador RP w Bukareszcie), Dariusz Dyląg.
Fot. J. Szkirpan

Liturgię świętą sprawowali księża rumuńskiej prawosławnej Diecezji Maramureș i Satu Mare oraz dwaj polscy księża (z parafii rzymskokatolickiej w Nowym Sołońcu, jak również kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Craiovej w Rumunii). Delegacje najważniejszych instytucji złożyły na mogile polskich legionistów wieńce, a kompania honorowa Wojska Polskiego oddała trzykrotną salwę honorową, aby uczcić pamięć sześciu polskich legionistów, którzy walczyli i polegli również o wolność mieszkańców regionu marmaroskiego w październiku 1914 r.

Złożenie wieńca przez delegację Stowarzyszenia „Res Carpathica” na kwaterze cmentarnej polskich legionistów w Berbeşti, 23 czerwca 2021 r. Fot. gm. Giuleşti

Na zakończenie uroczystości, wielki rumuński aktor, Dorel Vișan, honorowy gość wydarzenia, recytował poezję George’a Coșbuca z wiersza pt. O scrisoare de la Muselim-Selo, z towarzyszeniem wykonawcy muzyki folkowej Florina Săsărmana. Krótki reportaż filmowy z tego rumuńsko-polskiego wydarzenia można już teraz obejrzeć na oficjalnych stronach telewizji „TV SIGHET”:

Nazajutrz, dzięki uprzejmości naszych rumuńskich Gospodarzy, mogliśmy zabawić dobrych kilkadziesiąt minut na dawnym trójstyku rumuńsko-polsko-czechosłowackim, czyli na Stohu:

Na Stohu, 24 czerwca 2021 r. Od prawej: Jan Skłodowski, Laurențiu Batin, Aleksander Dymek. Fot. D. Dyląg

Nie mogło nas zabraknąć przy polsko-rumuńskiej tablicy legionowej w Sygiecie Marmaroskim, która została odsłonięta w 2018 r. dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia:

Przy tablicy poświęconej polskim legionistom na dziedzińcu Muzeum Ofiar Komunizmu w Sygiecie Marmaroskim, 25 czerwca 2021 r. Fot. arch. RC’

Z nieukrywanym szacunkiem dla ciężkiej służby naszych Rodaczek w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Rumunii na południowej flance NATO:

Fot. A. Dymek