Rewitalizacja polskich cmentarzy legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 3 – Zielona

Zgodnie z zapowiedziami w naszych wewnątrzorganizacyjnych Biuletynach internetowych, w dniach 10-19 lipca 2021 r. odbyły się, staraniem naszego Stowarzyszenia, jak również w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, prace rewitalizacyjne na polskich cmentarzach legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej. W sobotę, 10 lipca 2021 r., przeprowadzono siłami członków RC’ wizję lokalną kwatery polskich legionistów na cmentarzu w Zielonej. Oto krótka galeria zdjęć: