Rewitalizacja polskich cmentarzy legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 4 – Przełęcz Legionów

W ramach prac rewitalizacyjnych na cmentarzach legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej członkowie naszego Stowarzyszenia wraz z młodzieżą z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwśku – z Panią Dyrektor Marią Osidacz na czele – uporządkowali kopiec pod krzyżem na Przełęczy Legionów w Gorganach. W upalną niedzielę, 11 lipca 2021 r., odchwaszczono kopiec, usuwając także samosiejki świerka i jarzębiny, jak również porządkując teren wokół kopca i wynosząc stare wypalone znicze z poprzednich lat. Odbyła się też mała uroczystość: po złożeniu zniczy przez delegacje CKPiDE, RC’ i przedstawicieli akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” w osobach Adama Gajewskiego oraz Zygmunta Rowińskiego, wiceprezes RC’, dr Dariusz Dyląg, opowiedział zgromadzonym o militarnej oraz turystycznej historii tego miejsca i jego związkach z polskością. W chwili odpoczynku udało się też zapalić niewielkie ognisko, na którym upieczono przyniesione przez RC’ kiełbaski. Wydarzeniu towarzyszyła ekipa telewizyjna, realizująca program TVP „Regiony” pn. „Tomek na granicach” z głównym bohaterem, Tomaszem Grzywaczewskim.

Radio CKPiDE wyemitowało na swoich łączach internetowych materiał z naszej wspólnej akcji:


A poniżej krótka galeria zdjęć, autorstwa Danuty Stefanko i Dariusza Dyląga: