Uwikłani w przeszłość – spotkanie z prof. Waldemarem Łazugą

Czy ekonomiczna decyzja Leona Bilińskiego – ministra skarbu Austro-Węgier oraz namiestnika cywilnego Bośni i Hercegowiny, a swego czasu również prezesa Towarzystwa Tatrzańskiego – rozpoczęła I wojnę światową?

Kilku premierów, kilkudziesięciu ministrów, tysiące wybitnych specjalistów na szczytach c.k. Monarchii. W jaki sposób Polacy byli związani z elitami politycznymi Austro-Węgier? Ilu z nich miało realny wpływ na bieg historii, jak Leon Biliński, który zdecydował, że Wiedeń stać na wypowiedzenie I wojny światowej? I co się z nimi stało po 1918 r.? O nieprawdopodobnych karierach, o których wciąż wiemy niewiele, pisze w najnowszej książce Uwikłani w przeszłość prof. Waldemar Łazuga, i pyta, ilu polityków galicyjskich po 1918 r. chciało i mogło służyć niepodległej Polsce. Dlaczego, mimo wielu zasług, część z nich określano mianem zdrajców? O tym, jaka byłaby Polska bez nich, z autorem książki będzie rozmawiał prof. Jacek Purchla 5 października 2023 r. o godz. 18:00 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Rynek Główny 25, sala „Pod Kruki” [z: mck.krakow.pl].

Waldemar Łazuga – profesor zwyczajny nauk historycznych; specjalizuje się w historii powszechnej XIX–XX wieku; członek korespondent PAU. Rektor Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu (2002-2008). Autor, m.in. Kalkulować… – Polacy na szczytach C.K. Monarchii (2013), Historia powszechna. Wiek XIX (1999), Michał Bobrzyński: Myśl historyczna a działalność polityczna (1982).