Prof. dr hab. Helena Krasowska odznaczona Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Ogromnie nam miło poinformować, że prof. dr hab. Helena Krasowska (IS PAN, Stowarzyszenie „Res Carpathica”) została odznaczona Złotym Medalem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za badania i utrwalanie kultury Polaków na Bukowinie. Uroczystość wręczenia Medalu odbyła się 16 września 2023 r. we wsi Piotrowce Dolne na Bukowinie podczas obchodów 30-lecia Zespołu Górali Czadeckich „Wianeczek”. Zespół folklorystyczny „Wianeczek” również otrzymał Złoty Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, a jego kierowniczka, Maria Malicka, została odznaczona Medalem XXX-lecia tej organizacji. Uroczystego wręczenia tych odznaczeń dokonał prof. Józef Wróbel, wiceprezes Stowarzyszenia. Odznaczenie prof. Heleny Krasowskiej w Piotrowcach Dolnych nie jest przypadkiem – pierwsza z opublikowanych przez badaczkę monografii dotyczyła właśnie kultury polskiej tej wsi. Książka nosząca tytuł „Bukowina. Mała ojczyzna – Pietrowce Dolne” wydana została w 2002 roku. Choć sama prof. Krasowska pochodzi z sąsiedniej miejscowości Panka, to jej książka poświęcona była właśnie Polakom w Piotrowcach Dolnych: tu też mieszkają jej przyjaciele i współpracownicy, którzy zawsze z radością jej oczekują [z: ispan.waw.pl].

Wręczenie Złotego Medalu „Wspólnoty Polskiej”. Fot. Elżbieta Wieruszewska