XXXI Dilongova Trstená

Pozývame vás na slávnostné otvorenie XXXI. ročníka celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova Trstená, ktoré sa uskutoční v piatok 2. júna 2023 so začiatkom o 8:30 hod. v Kine Mier v Trstenej.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie XXXI Ogólnosłowackiego Konkursu Recytatorskiego „Dilongova Trstená”, który odbędzie się w piątek, 2 czerwca 2023 r. od godz. 8:30 w kinie „Pokój” w Trzcianie na Orawie.

Kilka zdań o Rudolfie Dilongu:

Urodził się w 1905 r. w Trzcianie w Austro-Węgrzech (v Trstenej) na obecnej słowackiej Orawie w dzień św. Alfonsa de Liguori (1 sierpnia), założyciela i patrona zakonu redemptorystów, po którym otrzymał na chrzcie swoje świeckie imię. Był trzecim z kolei dzieckiem ubogiego rzemieślnika parającego się wyrobem płótna i sukiennictwem. W wieku 15 lat wstąpił, 27 sierpnia 1920 r., do nowicjatu franciszkańskiego w Trnawie. Po ukończeniu IV klasy ówczesnego gimnazjum realnego kontynuował naukę w Trnawie, a następnie podjął studia teologiczne i filozoficzne w Żylinie i Bratysławie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1929 r. w Nitrze. Pracował jako katecheta i kaznodzieja w Trnawie, Nitrze, Malackach, Hlohowcu i Skalicy. Oprócz kapłańskiego powołania, objawił się jako poeta. Pisał pod wieloma pseudonimami literackimi, m.in. Aurelius, Du Long, Saturin, Skorušin, Štefan Poľana, Tatran, Ďuro Kyjak. Po opublikowaniu pierwszych zbiorów wierszy (1931 – Budúci ľudia, 1932 – Slávne na holiach, 1933 – Dýchajte, lazy!, 1933 – Roky pod slnkom, Antológia mladej slovenskej poézie. Z výberu autorov-katolíkov, oprac. R. Dilong, Trnava 1933) dał się poznać jako znakomity poeta i wyśmienity pisarz. Współpracował z kilkoma czasopismami (m.in. „Serafínsky svet” i „Priateľ dietok”). Był współzałożycielem i redaktorem „Postupu” 1934-36 czy „Nového slova” 1939-40, jak również współpracownikiem wielu literackich czasopism, m.in. tj. „Prameň”, „Kultúra”, „Elán”, „Slovenské pohľady”, „Smer”.

Okładka tomiku wierszy Rudolfa Dilonga Dýchajte, lazy!, Żylina 1933.

Po wojnie zmuszony przez reżim komunistyczny do wyjazdu z kraju, pracował jako franciszkański mnich w środowisku słowackich i polskich emigrantów w Argentynie i USA. Zmarł 7 kwietnia 1986 r. na emigracji w Pittsburghu i został pochowany na cmentarzu przy klasztorze oo. Franciszkanów Matki Bożej Bolesnej w Valparaiso (Indiana, USA). Od trzydziestu lat jest organizowany na Orawie, w miejscu urodzenia Rudolfa Alfonsa Dilonga, ogólnopaństwowy konkurs recytatorski dla młodzieży pod nazwą „Dilongova Trstená”.

Rudolf Dilong [z: www.litcentrum.sk].