Zmarł śp. Piotr Malec

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 11 maja 2021 r., po długiej i ciężkiej chorobie, przeżywszy 54 lata zmarł

śp. Piotr Malec

członek założyciel Stowarzyszenia Res Carpathica, doświadczony przewodnik beskidzki i instruktor przewodnictwa, wieloletni członek i instruktor Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie, pilot wycieczek, a przede wszystkim wybitny znawca ikon, sztuki cerkiewnej oraz liturgii i teologii Kościołów wschodnich, wytrawny znawca gór, zabytków i historii Słowacji, Rumunii, Bałkanów i Węgier, autor uznanych i cenionych publikacji z zakresu sztuki cerkiewnej, miłośnik kolei, człowiek wielkiej erudycji, otwartości i poczucia humoru.

Najbliższym Zmarłego składamy szczere kondolencje.

Msza św. w intencji Zmarłego – 28.05.2021 (piątek), GODZINA 13:15, w kościele pw. Matki Bożej z Lourdes przy ul. Wileńskiej 69 (wejście od ul. Równej) w Warszawie. Pogrzeb – 28.05.2021 (piątek), GODZINA 14:30, świecka ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Bródnowskim (odprowadzenie prochów od strony ul. Odrowąża).

Zamiast kwiatów można przekazywać wpłaty na remont cerkwi w Bystrem:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział Bieszczadzki
nr konta: 45 8621 0007 2001 0003 0528 0001