Nagranie ze wschodniokarpackiego spotkania online z dr. Wojciechem Włoskowiczem

Zachęcamy do obejrzenia, znajdującego się poniżej (wystarczy kliknąć na plakacie), spotkania online z dr. Wojciechem Włoskowiczem, które odbyło się 7 maja 2021 r. Tematem była Jego świeżo wydana w Krakowie książka pt. Uzus toponimiczny. Zarys teorii na przykładzie polskiej toponimii Huculszczyzny. Wszelkiej maści tzw. znawców Karpat, jak również zwykłych laików, zapewne zainteresują rozważania oraz liczne dywagacje, tudzież anegdoty, na tematy toponimiczne z Czarnohory i Gorganów, omówienie kilkunastu wybranych nazw miejscowych, w tym np. samego określenia Czarnohora, Bystrec, Pop Iwan czy Sywula. No i końcowa dyskusja, która rozwinęła się wokół szczególnych przypadków wschodniokarpackich uzusów toponimicznych, choć nie tylko. Omawiano np. nazwę miejscowości Sąsiadka, znajdującą się w Polsce na terenie dawnych Grodów Czerwieńskich…