Warszawska promocja 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica”

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Res Carpathica” serdecznie zapraszamy – 27 października 2023 r. (piątek) o godz. 16:00 w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego PTTK, ul. Senatorska 11 – na promocję 2. tomu Rocznika Ludzi Karpat „Res Carpathica”. Tradycyjnie odbędzie się krótka prezentacja nt. działalności naszego Stowarzyszenia w minionym roku, jak również omówienie zawartości 2. tomu. Już teraz zachęcamy do nabycia wersji papierowej i późniejszej lektury. Szczególnie polecamy artykuł dr. Leszka Rymarowicza o dr. Mykole Sajewyczu i Jego zasługach w dziedzinie ochrony przyrody w Gorganach (na marginesie: to właśnie On był budowniczym jedynego ukraińskiego schroniska górskiego z okresu międzywojennego na połoninie Płyśce pod Grofą). Warto zapoznać się też z relacją Elżbiety Frankowskiej-Cząstki z wycieczki na Kominy Tylkowe z Jadwigą Pierzchalanką „Orlicą” w latach 50. XX wieku czy rozmową z autentycznymi Łemkami, Bolesławem Bawolakiem i Mikołajem Gabłą, na temat „utraconego” Olchowca.