Pomoc humanitarna walczącej Ukrainie

Za pośrednictwem członka naszego Stowarzyszenia, Kol. Zbigniewa Tucholskiego, publikujemy poniższy apel Fundacji Czerwony Mak:

Fundacja Czerwony Mak powstała w 2022 roku z trzech nieformalnych grup działających w dziedzinie pomocy humanitarnej a mających często doświadczenie datujące się od 2015 roku. Były to: „Dzieci Mariupola” zaangażowane w pomoc dla najmłodszych, „Medics Toegeter” w szeroko rozumianą pomoc medyczną i grupa warszawska skupiona głównie na wojskowych i ratownikach – strażakach. Głównymi dziedzinami naszej działalności jest pomoc: ludności cywilnej, dzieciom z domów dziecka i ośrodków wychowawczych, wojskowym, strażakom, cywilnym ratownikom, ze szczególnym uwzględnieniem opiekunów oraz psów poszukiwawczo-ratowniczych, medykom, a także udzielanie pomocy przedmedycznej oraz transport rannych w strefie frontowej i przyfrontowej. Działaliśmy i działamy na całym terytorium Ukrainy od Worochty na Przykarpaciu po Oriechowo na Zaporożu, Junakiwkę na Sumszczyźnie czy Kramatorsk na Donbasie. Współpracujemy z wieloma domami dziecka, instytucjami, szpitalami i organizacjami humanitarnymi. Mamy za sobą przygotowanie i realizację wielu konwojów z pomocą humanitarną, a dzięki szerokiej bazie kontaktów w kraju i za granicą, jesteśmy w stanie docierać z pomocą tam gdzie jest najbardziej potrzebna. Wraz z grupą „Dywersja Medyczna” przebudowaliśmy Mercedesa Sprintera na pojazd do ewakuacji rannych, za pomocą którego już od prawie pół roku transportujemy rannych z punktów stabilizacji do szpitali wojskowych i cywilnych. Często są to wielogodzinne kursy trwające 4-5 godzin w jedną stronę, a trzeba też tego samego dnia wrócić w okolice punktu stabilizacyjnego, aby być gotowym do pracy kiedy będziemy potrzebni. Pracy jest tyle, że wyjazdy mamy co dzień, a potrzeby są tak duże, że zdarzało nam się wywozić jednorazowo 9 rannych. Chcielibyśmy rozszerzyć naszą działalność o ewakuację rannych bezpośrednio ze strefy frontowej, do czego potrzebny jest nam samochód terenowy, który przystosowalibyśmy przez montaż noszy, respiratora i innego wyposażenia. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w pozyskaniu bądź zakupie takiego pojazdu.

Z poważaniem – Jakub Wojtuń

Kontakt: Jakub Wojtuń, email: jakub.wojtun@wp.pl, tel. 606-474-239