Rewitalizacja polskich cmentarzy legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 5 – Rafajłowa

Po uporządkowaniu kopca z krzyżem na Przełęczy Legionów i dotarciu z powrotem do Rafajłowej (obecnie wieś nazywa się Bystrycia), młodzież z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego z Iwano-Frankiwśka wraz z przedstawicielami RC’ i akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, w niedzielę, 11 lipca 2021 r., dokonała wizji lokalnej cmentarzyka polskich legionistów przy dawnej, pochodzącej z 1910 r. kaplicy rzymskokatolickiej, a po współczesnej przebudowie, cerkwi pw. św. Jura obrządku greckokatolickiego. O koszenie przycerkiewnego terenu dba niezbyt liczna parafia. Teren został ogrodzony parkanem z blachy; niemniej, jak powiedział ksiądz Hryhorij, miejscowy proboszcz, parkanowa blacha będzie przeniesiona na tył, a z przodu planuje się wykonanie nowego mostu, bramy i ażurowego ogrodzenia. W imieniu Stowarzyszenia „Res Carpathica” oraz akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” zaproponowaliśmy pomoc w wykonaniu frontowego ogrodzenia. Na prawo od głównego cmentarnego obelisku legionistów postawiono, dominującą w całości sakralnego założenia dzwonnicę.

Na marginesie: umiejscowiono ją nieco bardziej na północ od pierwotnej i znacznie mniejszej dzwonnicy rzymskokatolickiej typu sygnaturkowego z okresu międzywojennego. Niestety, wszystko wskazuje na to, że fundamenty obecnej dzwonnicy znajdują się na miejscach pochówkowych (patrz fragment archiwalnej fotografii poniżej).

Tutaj również odbyła się skromna uroczystość złożenia kwiatów i zapalonych zniczy. A oto krótka galeria zdjęć: