Rewitalizacja polskich cmentarzy legionowych w dolinie Bystrzycy Nadwórniańskiej (Ukraina), cz. 7 – Zielona

Po wizji lokalnej na cmentarzu w Zielonej, która odbyła się 10 lipca 2021 r. i uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia „Res Carpathica”, zdecydowano wykosić i odkrzaczyć całość kwatery oraz terenu cmentarza wraz z okolicą wykonanych w 2018 r. przez nasze Stowarzyszenie w ramach akcji „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia” betonowych schodów, jak również odsłonić i oczyścić z omszeń nagrobek leśniczego Ryszarda Lauterbacha z 1890 r. Prace wykonano 13 i 16 lipca 2021 r. Dzięki owocnej współpracy z samorządem Zielonej, jeszcze w trakcie trwania prac, udało się usunąć pozostały po koszeniu i odkrzaczaniu materiał biodegradowalny. Podjęto również decyzję o zaprojektowaniu i odtworzeniu żelaznego krzyża z mogiły rodziny Lauterbachów. 13 lipca na cmentarzu w Zielonej odwiedził nas proboszcz greckokatolickiej parafii Maksymiec-Bystrycia (d. Rafajłowa), ksiądz Hryhorij, z którym odbyliśmy bardzo konstruktywną rozmowę na temat przyszłości cmentarzyka polskich legionistów w Rafajłowej. Oto galeria zdjęć: