„The Carpathians” Patrice M. Dabrowski

Właśnie ukazała się drukiem od dawna oczekiwana książka pt. The Carpathians autorstwa prof. Patrice Dabrowski. Po 13 października będzie dostępna w „papierowej” bibliotece Stowarzyszenia „Res Carpathica”.

Przy okazji informujemy o Spotkaniu Karpackim online Towarzystwa Karpackiego, podczas którego dr Patrice M. Dabrowski przedstawi prelekcję zatytułowaną „Odkrywanie Karpat. Epizody w obrazowaniu i przekształcaniu pogranicznych pasm górskich Polski i Ukrainy”. Szczegóły po kliknięciu na grafice poniżej: