Andrzej Ruszczak

Członek założyciel

Andrzej Ruszczak

Andrzej Ruszczak – urodził się w 1939 r. we Lwowie. Od 1945 r. z przerwami mieszka w Gdańsku. Ukończył Wydział Lekarski AMG. Specjalizacja rentgenodiagnostyka.

Górami w Polsce interesował się od dzieciństwa, a Karpatami Wschodnimi w szczególności.

Od 1991 roku wyjeżdża (kilka razy w roku na Huculszczyznę i w Czarnohorę). Publikuje w „Płaju”, uczestniczy w badaniach nad pasterstwem.

Tłumaczy teksty autorów ukraińskich, dotyczące Karpat Wschodnich. Przygotował publikację korespondencji Stanisława Vincenza (m.in. z dawnymi mieszkańcami Bystrca).