Witold Grzesik

Członek założyciel

Witold Grzesik

Witold Grzesik – inżynier elektryk automatyk z wykształcenia, informatyk z zawodu. Choć warszawiak, z górami związany od końca lat 70-tych.
Założyciel schroniska studenckiego w Polanach Surowicznych i inicjator odbudowy dzwonnicy greckokatolickiej tamże.
Współautor przewodnika po Beskidzie Niskim („Od Komańczy do Wysowej”), wspólnie z Tomaszem Traczykiem i Bartłomiejem Wadasem.
Organizator wielu wypraw w góry polskie, słowackie, bułgarskie, rumuńskie i ukraińskie. Współorganizator etnograficznych obozów opisowych na Łemkowszczyźnie w latach 80.
Członek Towarzystwa Karpackiego.


Linki: Strona odbudowy dzwonnicy w Polanach Surowicznych