Zapraszamy na spotkanie online z Witoldem Grzesikiem, koordynatorem projektu odbudowy dzwonnicy obrządku wschodniego w Polanach Surowicznych