Tytuł Zasłużonego Członka SKPG dla Aleksandra Dymka